Zakelijk drukwerk Familiedrukwerk Zeefdrukken Digitaal drukwerk Pre-press Signing Printing Overig

Kleur doet iets met je

Kleur is emotie en brengt een gevoel naar boven. Kies daarom de juiste kleur(en) voor uw huisstijl en laat deze in alle reclame-uitingen terugkomen. De Unissant Grafische Groep weet alles over (druk)kleuren en huisstijlen en zorgt voor een eenduidige en professionele uitstraling. Zodat u altijd en overal zichtbaar én herkenbaar bent.

Ad van Lierop met pensioen

Toen wij in 2016 de Drukkerij Van Lierop uit Hillegom overnamen, bleef Ad van Lierop bij onze organisatie werken. Het vakmanschap uit dit mooie familiebedrijf werd op deze manier behouden, wat bijdroeg aan de synergie binnen de Unissant Grafische Groep. Recent is Ad met pensioen gegaan, een bijzondere mijlpaal in zijn leven, waarover we hem graag nog even zelf aan het woord laten!

“Afscheid van een zeer intensief arbeidzaam leven”

“In 1971 trad ik in dienst van de kopiëerinrichting van mijn vader. Drie jaar daarvoor had mijn oudste broer ook al die stap genomen en uiteindelijk hebben wij met z’n tweeën 45 jaar lang samengewerkt. Langzamerhand veranderde de zaak in een offsetdrukkerij. Vanaf 1993 tot en met 2016 hadden we vijf personeelsleden in dienst.

Door de afname van offsetwerkzaamheden besloten wij in 2016 te stoppen met onze drukkerij en ging mijn broer genieten van een welverdiend pensioen. Ik zou ervoor zorgdragen dat al onze klanten bij een andere drukkerij terecht zouden komen waar ruim voldoende grafische kennis was. Dit moest wel omdat er in ‘het Hillegomse’ geen drukkerij meer te vinden was. Enkele jaren daarvoor had ik al diverse malen met Rob Gulinck van Van Assema gesproken, waardoor een samenwerking al gauw tot stand kwam. Per 1 oktober 2016 trad ik bij hem in dienst. Dat was wel even wennen, want ik had nog nooit voor ‘een baas’ gewerkt. Het was natuurlijk niet altijd makkelijk voor mij, maar ik heb er toch een leuke tijd gehad. Rob en ik zagen wel dat het werk in de offsetdruk nog verder terugliep. Vandaar dat hij zijn aandacht richtte op andere druktechnieken, wat uiteindelijk resulteerde in de overnames van Nieuwenhuizen Zeefdruk en Offsetkopie. Schoten in de roos! Er werken daar zeer gedegen vakmensen met een bijzonder grote kennis van de grafische wereld.

In januari 2020 bereikte ik de pensioengerechtigde leeftijd, maar Rob vroeg of ik nog een paar dagen in de week wilde blijven. Daar heb ik gehoor aan gegeven, vooral door de komst van Nieuwenhuizen waar totaal ander drukwerk werd geproduceerd, wat mijn interesse wekte. Bovendien waren dat zeer fijne collega’s waar het gezellig mee samenwerken was. Per 1 november 2020 heb ik echter toch afscheid genomen van Rob Gulinck en zijn medewerkers, om meer aandacht te kunnen besteden aan mijn kinderen, kleinkinderen en hobby’s. Ook de hele coronaproblematiek heeft hieraan bijgedragen, je zit tenslotte ook in een gevaarlijke leeftijd! Per 1 januari 2021 word ik voorzitter van Harddraverij Vereniging Hillegom en omstreken. Ik hoor al 22 jaar bij die club, waarvan ik voorzitter pr-, sponsoring- en ledencommissie ben. Dan dus nu nog maar een paar jaar algemeen voorzitter, want daar heb ik nu ruimschoots de tijd voor. Mede door de drukwerkzaamheden van de Harddraverij Vereniging zal ik nog regelmatig richting Unissant in Hoofddorp gaan.”

Een hartelijke groet en graag tot ziens, Ad van Lierop
top