Zakelijk drukwerk Familiedrukwerk Zeefdrukken Digitaal drukwerk Pre-press Signing Printing Overig

Kleur doet iets met je

Kleur is emotie en brengt een gevoel naar boven. Kies daarom de juiste kleur(en) voor uw huisstijl en laat deze in alle reclame-uitingen terugkomen. De Unissant Grafische Groep weet alles over (druk)kleuren en huisstijlen en zorgt voor een eenduidige en professionele uitstraling. Zodat u altijd en overal zichtbaar én herkenbaar bent.

Een robbertje onderhandelen in coronatijd

Het afronden van een bedrijfsovername lijkt in coronatijd geen voor de hand liggende zakelijke transactie. En toch, als alle seinen op groen staan, waarom niet? De overname van Offsetkopie uit Hoofddorp laat zien dat het mogelijk is. Een succesverhaal dat draait om professionaliteit, reputatie en vooral: vertrouwen. Uit de doeken gedaan door de zes mensen die bij het traject waren betrokken, waaronder de twee hoofdrolspelers, Rob Boter en Rob Gulinck.

Offsetkopie is gespecialiseerd in pre-pressproductie en digitaal drukwerk. Rob Boter nam het in 1966 gestarte familiebedrijf ruim 20 jaar geleden over van zijn vader en bracht de digitalisering naar het huidige hoge niveau. De onderneming heeft een goede reputatie opgebouwd, werkt met de allerbeste apparatuur en bedient uitsluitend drukkerijen, reclamebureaus en andere grafische vakmensen. Kritische klanten dus.

Een robbertje onderhandelen in coronatijd

Rob Gulinck en Rob Boter (rechts)

Aansturen op overname
Rob Boter houdt van zijn vak en van zijn bedrijf, maar neemt zich wel voor om tijdig op zoek te gaan naar een nieuwe eigenaar voor Offsetkopie. Familieopvolging is geen optie en hij wil de zaken goed regelen. Voor zichzelf en zijn gezin, maar zeker ook voor zijn personeel. Een kleine medische waarschuwing in 2017 doet hem besluiten dit proces wat eerder in gang te zetten. Hij bereidt zich hierop voor door een masterclass Bedrijfsovernames te volgen bij adviesbureau Diligence. Daarna gaat hij in gesprek met Rob Beeren, overnameadviseur bij Diligence, en hakt in juli 2018 de knoop door: Offsetkopie wordt te koop aangeboden. Beeren gaat hem daarbij begeleiden. Boter: ‘Dat had ik absoluut nodig. Hij is de buffer tussen jou en de mogelijke koper en houdt het proces in het vizier.’

Optimale grafische synergie
Rob Gulinck, eigenaar van Unissant Grafische Groep, loopt ook al zo’n 40 jaar mee in de grafische branche. Een man met een langetermijnvisie: zijn opdrachtgevers een compleet productieparcours kunnen aanbieden, zonder iets te hoeven uitbesteden aan derden. Alles nauw op elkaar afgestemd, met 100% kloppende kleurstellingen. Synergie, dat is zijn doel. Op weg daarheen nam hij al drie markante bedrijven over: De Heemsteedsche drukkerij H. van Assema (2010), Drukkerij Van Lierop (2016) en Nieuwenhuizen Zeefdruk & Sign (2019). Eén schakel ontbreekt dan nog in de keten: digitaaldruk, bij voorkeur op HP Indigo’s, de Rolls Royce onder de digitale drukpersen.

Een serieuze overnamekandidaat
Ondertussen krijgen Rob Boter en Rob Beeren een aantal potentiële kopers aan tafel, maar de ultieme overnamepartij is er nog niet bij. Het werk van Offsetkopie voor andere drukkerijen vormt enkele keren een obstakel. En dan, het is juni 2019, meldt Rob Gulinck zich als geïnteresseerde kandidaat. Zijn eerdere overnametransacties heeft hij zelf geregeld, maar nu gooit hij het na enkele maanden over een andere boeg. Via Bas Bourgonje, zijn adviseur bedrijfsfinanciering bij de Prisma Advies Groep, komt hij in contact met Prisma-overnameadviseur Joost Baltus. Gulinck: ‘Zo’n proces vreet veel tijd en dat kon ik er bij de dagelijkse gang van zaken niet bij hebben. Daarnaast ben ik nogal ongeduldig en dat is geen handige eigenschap. Joost zorgde ervoor dat we on speaking terms bleven met de tegenpartij. ’

Succesvol onderhandelingstraject
Vanaf dat moment komt er serieus schot in de zaak. Beeren en Baltus hebben elkaar in eerdere overnametrajecten al op een positieve manier leren kennen. Adviseurs van gelijk kaliber, die elkaar niet voor de voeten lopen, diplomatiek optreden waar het nodig is maar ook pal staan voor de belangen van hun cliënt. Daar worden ze door Boter en Gulinck om gewaardeerd. Het resultaat: begin januari 2020 ligt er een term-sheet op tafel, met de intentie de overname op 1 april af te ronden. Door een aantal hobbels in de weg, die door Beeren en Baltus vaardig worden geëgaliseerd, wordt deze termijn nog een maand opgerekt.

Financiering op grond van vertrouwen
De financiering is dan inmiddels zo goed als rond. Eerder werk van Bas Bourgonje voor Rob Gulinck blijkt hierbij waardevol te zijn. In 2018 herstructureerde Bourgonje de bedrijfsfinanciën van Unissant, met de Rabobank als nieuwe huisbank. Mark van Vugt, senior accountmanager MKB bij Rabobank Haarlem-IJmond, heeft dus al een goed beeld van Gulinck, zijn onderneming en visie. Van Vugt: ‘Een overname is altijd een risicovol verhaal, maar Rob had het kunstje al vaker gedaan, kende de valkuilen, en dat gaf genoeg vertrouwen. Bovendien had Bas uitstekend werk verricht, met een sterk informatiememorandum en goed onderbouwde prognoses. Daaruit bleek ook dat er voldoende marge was voor eventuele tegenvallers.’ Dat de huidige eigenaar via een earn-outconstructie bereid is bij te dragen aan de financiering, geeft de Rabobank extra zekerheid.

Corona als spelbreker?
Maar dan escaleert de coronasituatie en gaat Nederland half maart 2020 deels op slot. En daarmee komt de overname van Offsetkopie op het laatste moment in ruig vaarwater terecht. Want dat de economie – en zeker de grafische sector – een dreun gaat krijgen, is zo klaar als een klontje. Wil Rob Gulinck de transactie in deze onzekere situatie nog doorzetten? En vooral: hoe reageert de bank?
Rob Boter werkt meteen na de toespraak van premier Rutte een nieuwe begroting uit voor de Rabobank, gebaseerd op een lagere omzet. Rob Gulinck blijkt intussen volstrekt niet van plan af te wijken van zijn routeplanning. En gelukkig worden aan de omzetkant van Unissant en Offsetkopie ook lichtpuntjes zichtbaar. Al vallen er inkomsten weg, de coronamaatregelen leveren ook nieuwe opdrachten op.
Het laatste woord is daarom aan de Rabobank. Van Vugt: ‘Natuurlijk hadden we onze twijfels. Maar we wisten ook dat we aan tafel zaten met veel professionele partijen. Ondernemers die zich bewust waren van wat er gebeurde, en cijfermatig aantoonden dat de bedrijven een stootje konden hebben.’

Doelen voor alle partijen bereikt
En daarmee krijgt de overname van Offsetkopie op een uniek moment definitief groen licht, vanzelfsprekend tot opluchting van alle betrokkenen en met waardering voor de constructieve opstelling van de Rabobank. Beeren: ‘Het was een lang traject, maar we hebben onze doelstelling bereikt. Met maximaal resultaat voor mijn cliënt.’ Eenzelfde positief gevoel heerst bij Rob Gulinck, die zijn grafische one-stop-shop nu gerealiseerd heeft. Mede op zijn verzoek blijft Rob Boter voorlopig bij Offsetkopie betrokken. Gulinck: ‘Hij is als oud-eigenaar toch de ziel van het bedrijf, waar veel aan hangt. Ik hou hem graag nog een tijd aan boord om de toekomst te garanderen. Daarnaast is zijn kennis van de HP Indigo’s van onschatbare waarde.’ Rob Boter heeft hier zin in en vindt het mooi om zijn klanten via Unissant een breder pakket van nieuwe diensten te kunnen aanbieden. En Joost Baltus en Bas Bourgonje, de mannen van de Prisma Advies Groep, kijken eveneens met tevredenheid terug op de bekroning van een mooi traject. Een deal in crisistijd, het kan dus!

top